DỊCH VỤ CHỨNG MINH THU NHẬP

Hiện tại một số nước khi cấp Visa yêu cầu khách hàng phải chứng minh có công việc và thu nhập ổn định tại nước sở tại. Một yếu tố quan trọng trong việc xin Visa du lịch, du học là chứng minh thu nhập. Bạn cần một hợp đồng lao động, một công việc […]

20/06/2016 admin

Xem thêm